Realizácie z LTD:WC kabíny - Pamiatkový úrad Trnava:
IKEA Malacky:
SKOT Pezinok:Štátna opera Banská Bystrica:ZŠ Šurany: