Realizácie z HPL:ZŠ Karlovka - školský bazén:
Hotel Impozant Valča:
Aquapark Poľný Kesov:
Sprchové kabínky Tomášov:
Aquapark Senec:
Empire Centrum Trnava:Hotel Park In Bratislava:Kúpaliko Humenné:Štátna opera Banská Bystrica:ZŠ Vazovova Bratislava: