Realizácie z LTD:MAX Trenčín:Bekaert Hlohovec:WC kabíny - Pamiatkový úrad Trnava:
IKEA Malacky:
SKOT Pezinok:Štátna opera Banská Bystrica:ZŠ Šurany: